Samen visie ontwikkelen

‘Ik hoop echt dat de leerlingen hier van school af gaan met het idee: ik mag er zijn om wie ik ben! Ik wil de kinderen leren om verder te kijken dan hun eigen leefwereld. Ik gun ze een open blik, zonder te oordelen en met respect voor elkaar. Kunstactiviteiten kunnen hier heel goed aan bijdragen. Vanuit dit idealisme ben ik ooit naar de pabo gegaan, om een stukje bij te dragen aan een betere wereld!’ Aan het woord is Tineke Kolkman, directeur van openbare basisschool Rozengaardsweide te Hengelo Gelderland.

Op basisschool Rozengaardsweide heeft het team training gekregen van Karin Kotte over hoe kunstactiviteiten kwaliteit te geven. Hoe stap je af van productgericht naar procesgericht werken? En hoe geven we cultuureducatie een volwaardige plek in het bestaande curriculum?

Rozengaardsweide doet dit jaar voor het eerst mee met CMK. De aftrap was een visiesessie met het hele team over kunst & cultuur in de school. Hoe hebben jullie deze ervaren?

Tineke Kolkman: "Wat ik vooral heel erg mooi vind en heb geleerd is het belang van het creatieve proces. Wij zijn zo erg bezig met het leren van rekenen en taal, de basale vaardigheden. Omdat de focus zo sterk op de cognitieve vakken lag, werden de creatieve vakken te productgericht. Helemaal niet erg om dat een keertje te doen (bijvoorbeeld met Pasen of Kerst), maar dat is niet het onderwijs wat ik zou willen."

Wat is je het meest bijgebleven van de sessie met Karin?

"Dat is absoluut de oefening waarin ze ons een vis liet tekenen. Er kwamen natuurlijk allemaal standaard visjes uit met een vin aan de bovenkant en een gekruist staartje. Zo leuk om te ervaren, dat we allemaal een standaard vis in ons hoofd hebben. Hoe zorg je er nou voor dat het niet 20 dezelfde visjes worden, maar individuele ‘authentieke’ tekeningen? En dat het ook niet uitmaakt wat het resultaat is. Daar heeft Karin ons op geïnspireerd, eerst denkkaders verbreden en samen onderzoek doen naar het onderwerp! Zo leuk om te zien hoe je op deze wijze veel meer de diepte ingaat en recht doet aan alle individuele mogelijkheden."

'Creatief zijn is veel meer dan alleen maar een mooie tekening maken!'


Had je verwachtingen van de visiesessie?

"Ik had de verwachting dat we aan het einde van de sessie een kant en klare visie voor onze neus zouden hebben liggen."

Ah, best wel resultaatgericht!

"Ja, heel erg!"

Viel het dan tegen?

"Nee, we waren heel goed bezig met elkaar en het heeft ons richting gegeven. Zo hebben we de ambitie om in de toekomst de middagen vrij te maken voor ervarend en ontdekkend leren, beweging en creatieve vakken. Belangrijk is ook om de kunstactiviteiten te integreren met de rest van het lesprogramma. Maar de meest waardevolle ervaring is dat we aan het nadenken gezet zijn met elkaar over de procesgerichte didactiek en de vraag hoe je dat proces begeleidt."

"Elke leerling moet tot zijn recht komen. Wij moeten afstappen van het resultaatgericht denken en individuele mogelijkheden naar boven halen! Creatief zijn is zoveel meer dan alleen maar een mooie tekening maken."

"Ik wil onze visie op cultuureducatie goed gaan neerzetten en dan zichtbaar maken op de website en in de schoolgids. Dat is mijn taak als leidinggevende, om het helder te formuleren, het team moet het dragen! Uiteindelijk wakkert Karin iets aan, ze geeft input en moeten wij, samen, de visie gaan vormgeven.

Daarom is het zo belangrijk om het met elkaar te blijven bespreken, de visie die we bedacht hebben moet ook echt ‘leven’. Ik vind dat met alles wat je doet op school je jezelf altijd moet afvragen, waarom doen we dingen zoals we ze doen?"

"Ik kan wel zeggen dat ik verbondenheid wil met het dorp en dan kan het team dat uitvoeren, maar als zij de noodzaak niet voelen, als het niet leeft, is het niet duurzaam. We moeten het met z’n allen willen."

'Samenwerken versterkt de professionaliteit'

"Wanneer het team samenwerkt, bijvoorbeeld tijdens de training van Karin, dan geef je elkaar feedback op een ontspannen manier en daardoor groei je met elkaar. Samenwerken versterkt de professionaliteit!"

Komt verbondenheid voelen met het dorp terug in de algemene visie van de school?

"Ja, dat is een belangrijk onderdeel waar we ons ook mee onderscheiden. We hebben met het hele team gewerkt aan de visie en deze staat stevig, maar zakt door de waan van de dag soms weg."

"We zijn een minimaatschappij, als er iets op ons pad komt om verbinding te kunnen maken met het dorp, dan pakken we dat aan. Denk aan de vredesvlam, carnaval, maar ook activiteiten op zorgcentrum den Bleijke. Kinderen zingen liedjes voor ouderen. We doen wat voor elkaar!"

"Ons motto is, je groeit en bloeit op Rozengaardsweide! Wij willen fijn en goed onderwijs geven waardoor de kinderen zich kunnen ontwikkelen en talenten tot bloei kunnen laten komen."

'Uit je hoofd en in je lijf. Heel gezond en belangrijk om die twee in balans te houden!'


Kun je je de kunstlessen op je eigen basisschool nog herinneren?

"Vroeger op school ergerde ik me dood aan het feit dat de jongens handenarbeid mochten doen en de meisjes moesten handwerken. Ik was heel braaf maar daar werd ik opstandig van. Het is me uiteindelijk gelukt om de leraar zover te krijgen om ook met de meisjes papiermaché te doen!"

"Ik doe nog steeds aan keramiek, het is leuk en zo ontspannend, uit je hoofd en in je lijf. Heel gezond en belangrijk om die twee in balans te houden!"

Opdoen van inspiratie

Theaterdocente Sofie Cornelissen ging aan de slag met leerkrachten van basisschool De Klimtoren uit Drempt.

Een niet onbelangrijk onderdeel van het CMK programma is het opdoen van inspiratie! Welke disciplines wil je in de school nou echt kwaliteit gaan geven? Om deze keuze goed te kunnen maken, is het fijn om eerst geïnspireerd te worden vanuit verschillende disciplines. Samen met het team kunstlessen volgen, mogelijkheden en nieuwe invalshoeken zien en zicht krijgen op het vak.

Lees meer over de inspiratiesessies >>

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Film 15 januari 2021

Picl: De films van de Gruitpoort, maar dan thuis

Events 18 januari 2021

Online Taalcafé

© Gruitpoort 2021 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap