Jury BNG Lang Leve Kunst prijs bezocht Doetinchem

AFCCDoetinchem voert samen met vier andere steden vanaf begin 2017 het predicaat Age Friendly Cultural City. Dit is op initiatief van het Fonds Cultuurparticipatie dat steden aanmoedigt kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vijf steden strijden tevens met elkaar om de BNG Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking. Op maandagmiddag 9 april kwam de jury onder leiding van Hedy d'Ancona de Doetinchemse resultaten beoordelen.

Aan de hand van verhalen, portretten en interviews wordt deze (besloten) middag een impressie gegeven van de vele intergenerationele kunstmomenten die sinds begin 2017 zijn georganiseerd.

In het kader van Age Friendly Cultural City werkten de gemeente Doetinchem, Lang Leve Kunst en Naoberschap (de Gruitpoort) en Buurtplein BV het afgelopen jaar intensief samen waardoor kunstbeoefening door ouderen naar een hoger plan wordt getild. Zowel in de uitvoering als in de beleidsmatige borging.

Buurtplein organiseerde het project Generatiesporen in Gaanderen. Een aantal ontwikkelingen in Gaanderen, waaronder het fysiek verplaatsen van scholen, was een mooie aanleiding om verschillende generaties met elkaar te verbinden om ervoor te zorgen dat generaties van elkaar kunnen leren. Over het verleden, het nu en samen kunnen dromen over de toekomst. De verbinding met kunst leverde nieuwe inzichten én veel intergenerationeel plezier op. Lang Leve Kunst organiseerde op Schavenweide met het project Spiegelbeeld meer dan 60 kunstactiviteiten met beeldende kunst, dans, theater, zang, naar verhalen of gedichten luisteren en graffiti. Daarin werkten ouderen samen met kunstdocenten, amateurkunstenaars en scholieren

De andere juryleden zijn Noraly Beijer, Wim Hillenaar, Peggy Olislaegers en Thijs Tromp. De prijsuitreiking van de BNG Lang Leve Kunstprijs is op 8 oktober in theater Odeon in Zwolle. De andere gemeenten die meedingen zijn Utrecht, Deventer, Emmen en Groningen.

 

© Gruitpoort 2018 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap