Slowdate: Vooroordelen onder de loep, 13/5

Overkomt het jou ook wel eens, dat je je mening al gevormd hebt, je oordeel al geveld is vóór je volledig geïnformeerd bent of iemand de kans hebt gegeven te laten zien wie hij is? Hoe kijken jongeren aan tegen ouderen en welk beeld hebben ouderen van jongeren? Gebaseerd op FEITEN of VOOROORDELEN of van beide een beetje?

We gaan het er over hebben in de volgende Slowdate. Jongeren en ouderen nemen de tijd om écht met elkaar in gesprek te gaan, soms met de hele groep, soms in tweetallen. Wie het leuk vindt, kan tijdens de Slowdate een vlogje maken en tussendoor is er weer een kleine proeverij.

De Slowdate is op maandagmiddag 13 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur op de Gruitpoort. Zin om mee te praten, te vloggen en te proeven? Meld je aan via info@gruitpoort.nl onder vermelding Slowdate 13/5. Er is plaats voor ongeveer 10 ouderen en 10 jongeren. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De Slowdates worden georganiseerd op het jongerencentrum van de Gruitpoort. De volgende Slowdates zijn gepland op 20 mei, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 2 september, 9 september, 7 oktober, 14 oktober, 4 november, 11 november en 2 december.

Jonge Rotten
De Slowdates zijn onderdeel van Jonge Rotten, een programma van de Gruitpoort waarbij het contact en de wisselwerking tussen verschillende generaties centraal staan. Mensen van verschillende generaties kunnen iets van elkaar opsteken en iets  voor elkaar betekenen. De Gruitpoort wil hen graag met elkaar in contact brengen. Juist in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening is het belangrijk dat verschillende generaties samen een hechte gemeenschap vormen. Je kunnen inleven in de belevingswereld van de ander en over  vooroordelen heen kunnen stappen zijn belangrijke ingrediënten om nader tot elkaar te komen. Dit gedachtegoed is het fundament onder het project Jonge Rotten.

De Leyden Academy zal onderzoek doen naar de invloed van de activiteiten van Jonge Rotten op de beeldvorming tussen generaties.

In 2019 zijn er meerdere gemeenschappelijke activiteiten voor jongeren en ouderen. Ze vinden plaats op middelbare scholen en het jongerencentrum, in bejaardenhuizen en bij mensen thuis.

 

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap