Slowdate 'In een nieuw jasje' 30/1

SLOWDATE 30 januari:  IN EEN NIEUW JASJE

Soms is het wijs de boel weer eens lekker op te schudden, tijd voor een frisse wind! Zo verschuiven de Slowdates naar de avonduren, waardoor meer mensen kunnen aanhaken bij de ontmoetingen van jongeren en ouderen. En Boaz Boele, theaterdocent, wordt de vaste begeleider. Hij draagt allerlei ideeën aan, maar de deelnemers bepalen uiteindelijk de invulling van de avond. Het doel van de Slowdates blijft staan als een huis: tijd en moeite nemen elkaar te ontmoeten, te spreken, naar elkaar te luisteren en het ontplooien van activiteiten. De grootste gemene deler is de interesse in andere mensen. De eerstvolgende Slowdate is op donderdag 30 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur op de Gruitpoort. Kom je ook?  Meld je dan aan via info@gruitpoort.nl onder vermelding van Slowdate 30/1. Entree is gratis. Noteer ook alvast de volgende Slowdate op 13 februari.

Jonge Rotten
De Slowdates zijn onderdeel van Jonge Rotten, een programma van de Gruitpoort waarbij het contact en de wisselwerking tussen verschillende generaties centraal staan. Mensen van verschillende generaties kunnen iets van elkaar opsteken en iets voor elkaar betekenen. De Gruitpoort wil hen graag met elkaar in contact brengen. Juist in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening is het belangrijk dat verschillende generaties samen een hechte gemeenschap vormen. Je kunnen inleven in de belevingswereld van de ander en over vooroordelen heen kunnen stappen zijn belangrijke ingrediënten om nader tot elkaar te komen. Dit gedachtegoed is het fundament onder het project Jonge Rotten.

De Leyden Academy deed onderzoek naar de aanpak van Jonge Rotten en De Gruitpoort ontving afgelopen oktober de JoVisserAward voor zijn inspanningen om generaties door middel van kunst met elkaar in contact te brengen.

 

 

© Gruitpoort 2020 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap