Lang Leve kunst

KUNST aan de KEUKENTAFEL: een olievlek!

Kunst aan de Keukentafel, een project voor kwetsbare en vaak zorg mijdende mensen thuis, blijkt een schot in de roos te zijn. Het groeit uit tot een mooi en waardevol project, dat werkt als een olievlek. Want trots en blij kunnen we melden, dat we de komende tijd voor nog veel meer thuiswonende mensen kunstactiviteiten kunnen organiseren. Het Fonds Cultuur Participatie heeft ons project namelijk opgemerkt en De Gruitpoort (en daarmee het nieuwe Cultuurbedrijf) gevraagd Kunst aan de Keukentafel uit te gaan voeren in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Doesburg en Bronckhorst. Een eervolle opdracht voor het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap! Een van de redenen voor de toekenning is het vertrouwen van het fonds in de borging van Lang Leve Kunst in de Achterhoek. Al met al ligt er een prachtige uitdaging voor ons waarmee we dit seizoen enthousiast aan de slag gaan!

Werkwijze
Een medewerker of vrijwilliger van Lang Leve Kunst en Naoberschap gaat met een geïnteresseerde 55+’er in gesprek en samen bedenken ze een kunstactiviteit op maat die past bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Vervolgens wordt gezocht naar een passende kunstenaar die drie keer samen met de deelnemer aan de slag gaat. Deelnemer en kunstenaar ontmoeten elkaar gezellig thuis aan de keukentafel. Mogelijk kunnen we in een later stadium ook vrijwilligers inschakelen, zodat nog meer thuiswonende ouderen kunnen meedoen.

Voorgeschiedenis
Op verzoek van de gemeente Bronckhorst heeft Lang Leve Kunst dit project in 2019 op poten gezet. Doel: gezondheid en welbevinden van ouderen door kunstactiviteiten positief beïnvloeden. De deelnemers, veelal mensen van hoge leeftijd, merken dat kunst hen handvatten biedt om de draad weer op te pakken na een emotionele gebeurtenis of om even de zorgen van alledag te vergeten.

Onderzoek
Sinds dit voorjaar draait de Gruitpoort mee in een landelijk onderzoek van de Leyden Academy naar het effect van kunst in de langdurige zorg. Van de deelnemende 20 onderzoeksprojecten is Kunst aan de Keukentafel het enige project dat plaatsvindt bij kwetsbare mensen thuis.

 

Facebook Twitter


Voor meer informatie over al onze activiteiten, kijk op www.gruitpoort.nl.
Of bel 0314 340943.


Gruitpoort Doetinchem
Hofstraat 2
7001 CD Doetinchem
langlevekunst@gruitpoort.nl
Telefoon: 0314-340943
Uitschrijven