Doetinchem Age Friendly Cultural City

Doetinchem Age Friendly Cultural City

Doetinchem is één van de vijf nieuwe steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het Fonds steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

“Samen bouwen aan een vitale Gemeente voor alle leeftijden - ook voor ouderen - dat is waar Doetinchem voor staat. Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort wil dat ouderen van mooie kunstactiviteiten kunnen genieten, samen met jongeren, amateurkunstenaars, mantelzorgers of andere vrijwilligers. Het houdt hen langer vitaal en draagt bij aan een positieve gezondheid. Het unieke van dit programma is de manier waarop zoveel vrijwilligers betrokken worden. En ze werken samen met alle zorgorganisaties in de regio. Een landelijk voorbeeldprogramma.” Aldus wethouder cultuur Maureen Sluiter.

Naast Doetinchem doen Utrecht, Groningen, Deventer en Emmen ook mee aan het programma. De vijf steden strijden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking. De jury staat onder leiding van oud minister Hedy d’Ancona. De prijs wordt uitgereikt op 8 oktober 2018 in Zwolle.

Terugblik op eerste jaar Doetinchem Age Friendly Cultural City

Het draagvlak in de Achterhoek voor het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap is dankzij het programma Age Friendly Cultural Cities het afgelopen jaar verder gegroeid. Het idee van kunstparticipatie maakt bij iedereen veel positieve energie los, of het nou om ouderen of vrijwilligers of om bestuurders en wethouders gaat. De extra stimulans in het kader van Doetinchem Age Friendly Cultural City was onmiskenbaar, de groei van activiteiten met meer dan 70% en de verdubbeling van het aantal deelnemers overtreft onze verwachtingen.


De gemeente Doetinchem heeft in het programma Doetinchem Age Friendly Cultural City gefocust op de verbinding tussen sociaal en cultureel. Buurtplein BV en Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort gingen samenwerken met als doel ouderen vitaal te houden en mensen met elkaar te verbinden door middel van cultuur. Buurtplein kent de lokale gemeenschap en heeft veel persoonlijke contacten met ouderen en Lang Leve Kunst brengt ervaring met kunstprojecten met ouderen, kunstenaars en vrijwilligers mee. Hieronder een aantal belangrijke resultaten.

  • Afgelopen jaar was er binnen het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap een groei van 70% van het aantal activiteiten ten opzichte van 2016. Er was een ruime verdubbeling van het aantal deelnemers (4213 contacten met ouderen, ruim 800 personen.) Daarnaast had Buurtplein ruim 1000 contactmomenten met deelnemers, bezoekers en scholieren.
  • Gemeenten, zorgorganisaties en andere organisaties zeggen dat we met een goedwerkende formule werken: ouderen blijven langer vitaal door samen met ‘naobers’ mooie momenten met kunst te beleven. Gevoed door professionele kunstenaars en het enthousiasme van de vrijwilligers krijgen ouderen nieuwe inspiratie en culturele ervaringen aangereikt.
  • Er werken veel vrijwilligers mee. Soms zijn er wachtlijsten van mensen die als vrijwilliger een project willen ondersteunen. Er waren afgelopen jaar 1800 contacten met vrijwilligers. Dit zijn ongeveer 250 personen. De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 60 jaar. Vrijwilligers worden aangesproken op hun passie voor kunst en gecoacht door kunstenaars. De inzet van vrijwilligers creëert maatschappelijke reuring. De kosten van het programma zijn door de inzet van vrijwilligers te overzien. Ook voor andere generaties is het boeiend en leerzaam om samen met ouderen aan kunst te doen.
  • Eén van de doelen die we onszelf met het Age Friendly Cultural City programma stelden, was bewustwording van onze ‘intuïtieve’ methodiek. We snappen nu beter wat werkt en wat niet en reflecteren vaker met het speciaal voor ons ontwikkelde methodiekspel. We worden ons bewust van de samenhang met positieve gezondheid. We zien het belang van cocreatie.
  • Dat draagt ertoe bij dat we ons toegerust voelen voor kennisoverdracht aan onze directe omgeving. In het tweede jaar van Doetinchem Age Friendly Cultural City zetten we met Den Ooiman een vrijwilligerspool op locatie op. Theater Amphion helpen we met het ‘participatief programmeren’ van een feestdag voor ouderen tijdens hun jubileum. Gemeentes gaan ons bij hun sociale teams betrekken. Boogie Woogie in Winterswijk, de culturele organisatie in de Oost-Achterhoek, helpen we een dergelijk programma op te bouwen vanuit een speciaal adviestraject (met dank aan de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo).
  • De samenwerking met Buurtplein is opgestart. Buurtplein richtte zich binnen Doetinchem Age Friendly Cultural City op cocreatie met lagere scholen en hun omgeving (van opa’s en oma’s en mensen uit de buurt). Dit heeft ertoe bijgedragen dat de Gruitpoort een nieuwe combifunctie educatie en participatie heeft ingesteld.

Vooruitblik tweede jaar Doetinchem Age Friendly Cultural City

Maar we willen meer. Juist omdat het programma goed loopt, willen we de lat hoger leggen en daarom hebben we onze doelstellingen voor de komende jaren aangescherpt. We gaan door met het bouwen aan het artistieke fundament in alle domeinen van het programma: vrijwilligersbeleid, samenwerking met ouderen, kunstenaars, partners en PR. Ook op de agenda staat: verdere verankering binnen sociaal domein van gemeenten, werken vanuit het concept positieve gezondheid, nog veel meer thuiswonende ouderen bereiken, samenwerking met kleine lokale partijen in ons grote regionale werkgebied, structurele samenwerking met scholen en een rol in landelijke kennisontwikkeling.

 

 

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap