Jonge Rotten

Jonge Rotten is de verzamelnaam van alle intergenerationele activiteiten binnen het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap. We zijn van mening dat jongeren en ouderen veel van elkaar kunnen leren en wat voor elkaar kunnen betekenen, maar we zien verschillende generaties vaak in eigen werelden leven. Met Jonge Rotten willen we die werelden met elkaar in contact brengen. Om dat te doen moeten mensen zich in elkaar inleven en soms over vooroordelen heen te stappen. Juist in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening is het belangrijk dat generaties samen een hechte gemeenschap vormen.

Jonge Rotten ‘onder het vergrootglas’

We zijn niet opeens Jonge Rotten activiteiten gaan uitvoeren. Dat is geleidelijk zo gegroeid, maar wel zien we dat er steeds meer behoefte aan dit soort activiteiten is. Daarom hebben we kritisch naar onze eigen aanpak gekeken en de Leyden Academy in 2019 gevraagd onderzoek te doen naar onze methodieken om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen. De conclusies bevestigen ons gevoel dat we met onze aanpak op de goede weg zitten en geven ons handvatten voor verdere ontwikkeling. Het onderzoeksverslag staat hier.

Ook zijn we er trots op dat we als Gruitpoort de Jo Visser award 2019 mochten ontvangen voor onze inspanningen om jongeren en ouderen met elkaar te verbinden. De prijs werd tijdens de presentatie van de Slowdate Overnight uitgereikt.

Leren van het leven in kwadraat

Samen aan een schilderij werken dat over jullie beide gaat, maakt dat je als jongere en oudere gemakkelijk in gesprek raakt. Een verhaal schrijven en het een beetje meer inhoud geven, maakt dat je verder moet durven vragen dan je gewoonlijk bij een vreemde doet. En dan kom je er samen achter, dat je als oudere en jongere generatie veel gemeen hebt, vaak tegen alle verwachtingen in. Jongeren merken dat ouderen meer kunnen dan gedacht en dat praten met hen nieuwe inzichten oplevert. Ouderen merken dat jongeren veel minder oppervlakkig zijn dan ze dachten. Dit is leren van het leven in het kwadraat: maatschappelijke bewustwording voor jongeren en in contact blijven met volgende generaties voor ouderen. En tegelijkertijd maken ze samen een kunstwerk.

Buitenschools leren

Met Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort in Doetinchem werken we al jaren samen met diverse middelbare scholen uit de omgeving. Cocreatie is daarbij het uitgangspunt. De resultaten zijn stuk voor stuk prachtige vormen van buitenschools leren waarbij kunst gebruikt wordt om generaties echt met elkaar in gesprek te brengen. Door deze kunstprojecten ontstaat een bijzondere band tussen de jongere en oudere en stappen beide over hun vooroordelen heen. Een belangrijke ontwikkeling in tijden waarin we met z’n alle iets willen doen tegen actuele kwesties als eenzaamheid en uitsluiting. En dat in aanraking komen met kunst lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Samen met scholen organiseren

En wat wordt er dan concreet gedaan? We gaan in gesprek met docenten en samen wordt een projectplan gemaakt. Beide partijen kunnen initiatiefnemer zijn. Meestal begint het met een klein idee dat gaandeweg concrete vorm krijgt. Een voorbeeld: welk kunstzinnig resultaat levert het op als je leerling en oudere samen een verhaal over liefde laat schrijven? Vervolgens bedenken we samen, als dat passend is, een les of een gastcollege en betrekken we ouderorganisaties en kunstenaars. Als iedereen enthousiast is, gaan we aan de slag! Voor meer informatie over de gerealiseerde kunstprojecten klik je op de namen van de scholen in het menu links op de pagina.

Ook in gesprek over mogelijkheden op jouw school? Mail naar langlevekunst@gruitpoort.nl en vraag naar programmaleider Machteld van der Meij.

 

 

 

foto: Marian Oosterink

© Gruitpoort 2020 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap