Onderzoek met en naar ouderen

Oud=In is een kennisproject waarbij een projectgroep (60+/-) die filosofische literatuur verzamelt en bespreekt waarin de kunst van het goed ouder worden wordt beschreven. Aan de hand daarvan zoekt de groep naar de essentiële kenmerken die algemeen geldend zijn voor de kunst van het goed ouder worden. Deze kenmerken worden vervolgens gebruikt om de basis van het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap verder te verstevigen en zo nog meer te laten aansluiten bij de belevingswereld van ouderen. Een ander doel van Oud=In is om gesprekskringen in de regio op te zetten over vragen die onder ouderen actueel zijn en ze bij de inhoudelijke basis van het programma te betrekken.Projectleiding is in handen van vrijwilliger Jan Menderink.

Oud=In is een vervolg op verschillende kleine beeldvormende onderzoeken onder ouderen die we de afgelopen jaren uitvoerden in het kader van Doetinchem Age Friendly Cultural City. De centrale vraag was wat ouderen verstaan onder ‘Goed ouder worden’ en hoe Kunst daaraan kan bijdragen. De vele gesprekken waren informatief en vaak ontroerend. Het was een belevenis voor ondervraagden én interviewers. We leerden elkaar nog beter kennen en het leverde onverwachte ideeën op. Het is goed om kleine pilots te doen, activiteiten te laten ontstaan, mensen te betrekken en succesjes te vieren. Ouderen binnen zorgorganisaties zijn kwetsbaar en kunstactiviteiten moeten klein, intiem en op goede uren. Maar als aan die vereisten voldaan is, kunnen mensen meer dan zij en wij dachten.

Door de beeldvormende onderzoeken kregen we een scherper beeld van de wensen van (kwetsbare) ouderen en de grote rol die mooie momenten in hun leven spelen. Daar speelden we op in met de volgende een experimentele werkvormen:

  1. Voorpret, pretpret en napret Mensen zeiden dat ze veel lege dagdelen hebben. Zo kwamen we op het idee om niet alleen een activiteit te organiseren (pretpret), maar ook voor- en napret. Zo willen we de impact van een activiteit te vergroten. Wat voorbeelden: bij ‘Werken met natuurlijke materialen’ zijn deelnemers eerst het bos ingetrokken om materiaal te verzamelen. Bij ‘Beweeg en dans’ kreeg iedereen na afloop een fotootje mee. Bij de ‘Wens-en wijsclub’ kregen de deelnemers een vakantiekaart.
  2. Lege Handengesprek Voorpret en betrokkenheid creëren we ook met het Lege Handengesprek. Voordat we een nieuwe activiteit starten, maken we eerst kennis met de deelnemers en polsen hun interesses. De kunstenaar maakt pas daarna een plan. Het eerste Lege Handengesprek mondde uit in een onverwacht graffitiproject, omdat de deelnemers graag van de jongerencultuur wilden leren. We vinden deze werkwijze bruikbaar en nuttig. Mensen voelen zich al in de aanloopfase betrokken, er ontstaat saamhorigheid en voorpret. Het Lege Handengesprek gebruiken we inmiddels vaak.
  3. Wens- en wijsclub Veel mensen hebben ‘iets’ met muziek. Ook hoorden we dat het fijn is om ‘van alles wat’ te doen. Daaruit is Wens- en Wijsclub geboren, themagerichte activiteiten met veel muziek en een ‘vrije ruimte’ voor andere kunstdisciplines. De afwisseling, de vaart en de persoonlijke aandacht werd erg gewaardeerd. De voorbereiding van docent en vrijwilligers bleek echter te intensief en de complexe opzet ging een beetje ten koste van de flexibiliteit. Een volgende editie vraagt een hanteerbaarder opzet.

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap