Over ons

Het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

2016 was een waar oogstjaar voor Lang Leve Kunst en Naoberschap. We bereikten maar liefst 50% meer ouderen dan het voorgaande jaar en maar liefst 115 vrijwilligers en 275 middelbare scholieren. In totaal voerden we ruim 250 activiteiten op 30 verschillende locaties in de regio. Er is blijkbaar een grote behoefte onder ouderen is om samen met anderen mooie kunstmomenten te genieten. Toen we twee jaar geleden zijn gestart hadden we niet durven hopen dat de tevredenheid van ouderen, vrijwilligers, partners, gemeenten en fondsen zo enorm zou zijn.

Wat ons bindt is dat we met kunst de regio willen verrijken. We voelen ons gesterkt door de persoonlijke betrokkenheid en samenwerking met fondsen, zorgorganisaties, gemeentes en andere organisaties. Daarvoor willen iedereen heel hartelijk danken.

Zie ook ons tussentijdsverslag »

Of ons prachtige boek Kras en Kunstig »

Kunstzinnig noaberschap
Samen kunst beleven, daar draait het om. En mensen met kunst bij elkaar brengen. Daarom doen er naast de ouderen zelf, altijd vrijwilligers mee. Dankzij hun geweldige inzet kan het programma uitgevoerd worden. Er werkten afgelopen jaar zeker 115 vrijwilligers mee. Dat waren vooral amateurkunstenaars en mantelzorgers. We zien dat zij zich vooral aangesproken voelen op hun passie voor kunst. Daarnaast deden er 275 middelbare scholieren mee. De vrijwilligers worden vanuit het programma Lang Leve Kunst begeleid door professionele kunstenaars.  
Het concept kunstzinnig naoberschap is (nog) uniek in Nederland en krijgt veel landelijke belangstelling.

Wat doen we?

Er zijn afgelopen jaar in totaal 260 activiteiten uitgevoerd met uiteenlopende kunstdisciplines. Een paar voorbeelden:

- Zang aan huis voor dementerende ouderen is een zeer geliefd project dat inmiddels regelmatig in alle instellingen uitgevoerd wordt. Er is een vaste groep zangers dat Zang aan huis uitvoert.

- Er zijn steeds meer activiteiten met middelbare scholen.

- Dit jaar zijn we met voorleesprojecten gestart: de telefonische voorleesservice (Luisteren in je leunstoel) en de Voorleesbrigade.

- Verder zijn er een aantal activiteiten met statushouders opgezet. Hieronder een overzicht van activiteiten en doelgroepen.

Doelgroepen  De ouderen zijn divers qua achtergrond, leeftijd, vitaliteit en woonsituatie. Het aantal contactmomenten met ouderen is met 50% toegenomen. In 2015 waren dat 1800 momenten, in 2016 ruim 2700. Hierbij zijn niet de ouderen meegeteld die als vrijwilliger meewerken.

Looptijd Het programma Lang Leve Kunst loopt van september 2014 tot september 2017.

Waar Gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek,  Montferland en Doesburg.

De samenwerkingspartners van Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn Markenheem, Sensire, Attent, De Herbergier, Liemerije, het Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, Het Cultuur- en Erfgoedpact (met o.a. gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek, Doesburg en de provincie Gelderland) en De Gruitpoort. Het programma wordt gesubsidieerd door het RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo en het Fonds Cultuurparticipatie. Op uitvoeringsniveau wordt samengewerkt met stichting Welcom en Burutplein BV.

Doetinchem Age Friendly Cultural City Doetinchem is een van de vijf steden die deelneemt aan het programma 'Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het Fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

Landelijk programma Lang Leve Kunst Dit Achterhoekse programma is samen met acht andere projecten aangemerkt als voorbeeldproject van het landelijk programma Lang Leve Kunst. Dit op initiatief van het en het Fonds Sluyterman van Loo en het fonds RCOAK. Andere landelijke partners zijn het LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds en NOV.

Meer informatie? We komen graag in contact met mensen die als vrijwilliger betrokken willen worden bij activiteiten. Iets voor u? Of wilt u informatie? Zie www.gruitpoort.nl of neem contact op met Machteld van der Meij, m.vandermeij@gruitpoort.nl of 0314 340943.

© Gruitpoort 2018 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap