Over ons

Het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

2017 was een feestjaar voor Lang Leve Kunst en Naoberschap (LLK), het Achterhoeks kunstparticipatieprogramma voor ouderen. Zo vierden we dat we drie jaar bestaan en dat we het kwartiermakerschap, ingesteld door de fondsen Sluyterman van Loo en het RCOAK, succesvol hebben afgerond.

Ter gelegenheid daarvan werd het boek ‘Kras en kunstig’ uitgebracht, organiseerden we het symposium ‘Passie en ambitie gaan niet met pensioen’ met als hoofdspreker Hedy d’Ancona en was er een foto-expositie ‘Geraakt en geroerd’.

Onze successen als kwartiermaker vielen landelijk op. Dat maakte dat Doetinchem vanaf 1 januari 2017 als één van de vijf Nederlandse steden twee jaar lang mag deelnemen aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ (AFCC) van het Fonds CultuurParticipatie.

Maar het allerbelangrijkste: samen met partners, gemeentes en fondsen hebben we afgesproken om vier jaar door te gaan. Dus ook de komende jaren zijn er weer volop mooie momenten waarop ouderen, vrijwilligers en scholieren samen kunst beleven.

Maar eigenlijk is er nog meer reden voor feest. Het aantal ontmoetingen met ouderen net als vorig jaar met 50% is gegroeid tot ruim 4000. Dat is mogelijk dankzij ruim 250 (!) mensen die als vrijwilliger aan het programma meewerken. We kunnen het niet genoeg zeggen: het is dankzij hun tomeloze inzet dat het programma zo succesvol is.

Ook hebben we inhoudelijke slagen gemaakt. Dat is onder meer dankzij de impuls van Doetinchen Age Friendly Cultural City. We hebben een onderzoek onder ouderen uitgevoerd en onze aanpak geanalyseerd. Waar we de eerste programmajaren behoorlijk intuïtief werkten, krijgen we nu steeds meer inzicht in wat onze aanpak tot succes maakt . Samen met ‘onze’ kunstenaars hebben we op een rij gezet waaraan activiteiten volgens ons moeten voldoen. En dat werpt zijn vruchten af.

Maar waar het uiteindelijk allemaal om gaat zijn de mooie momenten die ouderen samen met anderen beleven. Om u iets van de sfeer mee te geven, vindt u hieronder een foto-impressie die is gemaakt door Ronald Falke, één van onze vrijwilligers.

We voelen ons gesterkt door uw inzet en persoonlijke betrokkenheid en daarvoor willen we u heel hartelijk danken.

Ester van de Haar (Directeur van de Gruitpoort) en Machteld van der Meij (Programmaleider Lang Leve Kunst en Naoberschap)

Zie ook ons boek Kras en Kunstig »

Waar Gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland en Doesburg.

De samenwerkingspartners van Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn Markenheem, Sensire, Attent, De Herbergier, Liemerije, het Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, Het Cultuur- en Erfgoedpact (met o.a. gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek, Doesburg en de provincie Gelderland) en De Gruitpoort. Het programma wordt gesubsidieerd door het RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo en het Fonds Cultuurparticipatie. Op uitvoeringsniveau wordt samengewerkt met stichting Welcom en Burutplein BV.

Doetinchem Age Friendly Cultural City Doetinchem is een van de vijf steden die deelneemt aan het programma 'Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het Fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

Landelijk programma Lang Leve Kunst Dit Achterhoekse programma was samen met acht andere projecten in de periode vanaf 2014 tot en met 2017 een voorbeeldproject van het landelijk programma Lang Leve Kunst. Dit op initiatief van het en het Fonds Sluyterman van Loo en het fonds RCOAK. Andere landelijke partners zijn het LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds en NOV.

Meer informatie? We komen graag in contact met mensen die als vrijwilliger betrokken willen worden bij activiteiten. Iets voor u? Of wilt u informatie? Zie www.gruitpoort.nl of neem contact op met Machteld van der Meij, m.vandermeij@gruitpoort.nl of 0314 340943.

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap