Over ons

Het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

Opnieuw kijken we terug op een succesvol jaar Lang Leve Kunst en Naoberschap, het Achterhoeks kunstparticipatieprogramma voor ouderen. In 2018 mocht de gemeente Doetinchem samen met vier andere steden deelnemen aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ (AFCC) van het Fonds CultuurParticipatie. Dat gaf zowel aan Doetinchem als de andere deelnemende gemeenten een extra impuls. Het draagvlak voor kunstparticipatie is verder gegroeid en maakt veel positieve energie los, zowel bij ouderen en vrijwilligers als bij partners en bestuurders. Dat ouderen samen met anderen mooie momenten met kunst beleven, dat is waar het allemaal om draait en dat het aantal momenten weer met 50% is gegroeid, overtrof onze verwachtingen.

Succesfactoren Lang Leve Kunst en Naoberschap op een rij

 • Er is een goedwerkende formule: ouderen blijven langer vitaal door samen met ‘naobers’ mooie momenten met kunst te beleven. Gevoed door professionele kunstenaars en het enthousiasme van de vrijwilligers krijgen ouderen nieuwe inspiratie en culturele ervaringen aangereikt.
 • Er werken veel vrijwilligers mee. De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 60 jaar. Vrijwilligers worden aangesproken op hun passie voor kunst en gecoacht door kunstenaars. De inzet van vrijwilligers creëert maatschappelijke reuring.
 • De kosten van het programma zijn door de inzet van vrijwilligers te overzien. Ook voor andere generaties is het boeiend en leerzaam om samen met ouderen aan kunst te doen.
 • Het aanbod van Lang Leve Kunst en Naoberschap sluit aan op positieve gezondheid.
 • We werken zo veel mogelijk in cocreatie met ouderen, vrijwilligers en partners.
 • We zetten ons in voor kennisoverdracht. Zo werken we bijvoorbeeld met zorgpartners aan het opzetten van ambassadeurs op hun locaties. Als oud-kwartiermaker zijn we bij landelijke ontwikkelingen betrokken, zoals het opzetten van een landelijke website. Daarnaast doen we een adviestraject bij Boogie Woogie in Winterswijk (met dank aan de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo).

Deelnemers, vrijwilligers en professionals aan het woord

 • “Wat was dit mooi! Je krijgt een vuurtje door het wrijven van je handen. Dat vuurtje gaat naar binnen door de muziek waardoor je erdoor verwarmd wordt”
 • “Na het zingen ben ik nog even naar de heren tegenover mij geweest, één van hen heeft niet meegezongen, maar hij gaf aan ‘ik heb genoten voor twee,’ daar doen we het ook voor, toch?”
 • “Laatst was er een mevrouw waar alles helemaal langs heen leek te gaan. Bij het laatste nummer zag ik dat er een traan over haar wang viel. Daar doe ik het voor.”
 • “De deskundigheid van de docente en haar gerichtheid op het onderwerp maakt dat ze mensen “zo” meeneemt! Mensen die niets hebben met taal, en veel zaken “kukelu” vinden, stapten zo mee.”
 • “Maar die dansdocente is ook wel érg goed en inspirerend.”

Meer informatie? We komen graag in contact met mensen die als vrijwilliger betrokken willen worden bij activiteiten. Iets voor u? Of wilt u informatie? Zie www.gruitpoort.nl of neem contact op met Machteld van der Meij, m.vandermeij@gruitpoort.nl of 0314 340943.

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap