Vrijwilligersbeleid Lang Leve Kunst

VRIJWILLIGERSBELEID GRUITPOORT

ADDENDUM m.b.t LANG LEVE KUNST

Vrijwilligers en preventie grensoverschrijdend gedrag

Dit beleid is een aanvulling op het reguliere vrijwilligersbeleid van de Gruitpoort en heeft betrekking op vrijwilligers die activiteiten uitvoeren met kwetsbare mensen in een één op één situatie. Dit is aan de orde bij de Vrijwilligers PLUS van Lang Leve Kunst en Naoberschap, het ouderenprogramma van de Gruitpoort.

Soorten vrijwilligers bij Lang Leve Kunst en Naoberschap

Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap kent 4 soorten vrijwilligers. Zie Vrijwilligers bij Lang-leve-kunst.html.

Vrijwilliger PLUS
Een vrijwilliger PLUS voert een kunstactiviteit uit met één enkele deelnemer bij hem of haar thuis. Hij heeft aantoonbare talenten op zowel artistiek en sociaal gebied en heeft geruime ervaring als flexvrijwilliger. In opdracht van het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap komt hij in zijn eentje een aantal weken bij iemand thuis.

Werving

Vrijwilliger PLUS word je uitsluitend op uitnodiging. Gegadigden hebben geruime ervaring als flexvrijwilliger en vallen op door de goede combinatie van artistieke en sociale vaardigheden en betrokkenheid bij het programma. We schatten intuïtief in dat ze de goede kwaliteiten hebben om als vrijwilliger PLUS aan de slag te gaan. We polsen betrokken docenten en mogelijk ook andere professionals (zorg en welzijn).

Kennismakingsgesprek

Het doel van het kennismakingsgesprek is een nadere kennismaking met de gegadigde. Aan de orde komen artistieke interesses en ervaring, sociale vaardigheden, huiselijke situatie, loopbaan, interesses en activiteiten. In dit gesprek leggen we ook uit hoe het PLUSwerk in zijn werk gaat. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en er worden afspraken voor de eerste periode gemaakt. Er wordt altijd een VOG aangevraagd. Mochten we ondanks de voorselectie toch twijfels hebben over iemand, dan spreken we dat uit en gaan we niet verder. Het gesprek wordt zoveel mogelijk gevoerd door de persoon die hem daarna begeleidt. De afspraken komen op papier. De vrijwilliger krijgt een Gruitpoortcontract en ondertekent daarnaast een gedragscode.

Gedragscode

Als vrijwilliger PLUS voer je kunstactiviteiten uit met kwetsbare mensen. Kunstactiviteiten kunnen allerlei emoties oproepen. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor deze groep mensen die om welke reden dan ook niet zo stevig in hun schoenen staan. Zij kunnen hevig geraakt worden door betekenisvolle activiteiten, blij of verdrietig, met hun geloof, met hun angsten of geluk. Van vrijwilligers  PLUS verwachten we dat ze hier op een integere manier mee omgaan. Dat is niet vrijblijvend, we willen de kans op machtsmisbruik zo klein mogelijk maken. Daarom vragen we ze deze gedragscode Vrijwilliger Plus te ondertekenen.

Deze gedragscode is een aanvulling op de omgangsvormen die beschreven zijn in het Handboek van de Gruitpoort, zie gruitpoort.handboek.

Evaluatie/ proefperiode

Na iedere activiteit van elk ongeveer 4 weken houden we een evaluatie. De eerste keer doen we dit uitgebreider. Dan willen we een beeld krijgen van hoe het de vrijwilliger PLUS is bevallen om zelfstandig bij mensen thuis te komen en hoe hij artistiek en sociaal heeft gefunctioneerd. We stellen vragen over bejegening van de deelnemer en laten zien dat we de gedragscode serieus nemen. Een ander doel van de evaluatie is als organisatie te blijven leren.

Vertrouwenspersoon en protocol ongewenst gedrag

De contactpersoon van Lang Leve Kunst en Naoberschap zal de eerste gesprekspartner zijn als er twijfels rijzen of ongewenst gedrag aan de orde is. De Gruitpoort heeft een vertrouwenspersoon en protocol ongewenst gedrag tot wie alle betrokkenen zich in voorkomende gevallen kunnen wenden.  Zie klachtenregeling-en-protocol-ongewenst-gedrag

Documenten:

Gedragscode Lang Leve Kunst

Vrijwilligersbeleid Lang Leve Kunst en Naoberschap (addendum)

 

© Gruitpoort 2020 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap