Scholen

Leren van het leven in kwadraat

Samen aan een schilderij werken dat over jullie beide gaat, maakt dat je als jongere en oudere gemakkelijk in gesprek raakt. Een verhaal schrijven en het een beetje meer inhoud geven, maakt dat je verder moet durven vragen dan je gewoonlijk bij een vreemde doet. En dan kom je er samen achter, dat je als oudere en jongere generatie veel gemeen hebt, vaak tegen alle verwachtingen in. Leerlingen merken dat ouderen meer kunnen dan gedacht en dat praten met hen nieuwe inzichten oplevert. Ouderen merken dat jongeren veel minder oppervlakkig zijn dan ze dachten. Dit is leren van het leven in het kwadraat: maatschappelijke bewustwording voor leerlingen en in contact blijven met volgende generaties voor ouderen. En tegelijkertijd maken ze samen een kunstwerk.

Buitenschools leren

Met Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort in Doetinchem werken we projectmatig samen met diverse middelbare scholen uit de omgeving. Cocreatie is daarbij het uitgangspunt. De resultaten zijn stuk voor stuk prachtige vormen van buitenschools leren waarbij kunst gebruikt wordt om generaties echt met elkaar in gesprek te brengen. Voorbeelden zijn het Rode Loperproject, Levende Liefde en Kijk Mij Nou! Door deze kunstprojecten ontstaat een bijzondere band tussen leerling en oudere en stappen beide over hun vooroordelen heen. Een belangrijke ontwikkeling in tijden waarin we met z’n alle iets willen doen tegen actuele kwesties als eenzaamheid en uitsluiting. En dat in aanraking komen met kunst lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Samen organiseren

En wat wordt er dan concreet gedaan? We gaan in gesprek met docenten en samen wordt een projectplan gemaakt. Beide partijen kunnen initiatiefnemer zijn. Meestal begint het met een klein idee dat gaandeweg concrete vorm krijgt. Een voorbeeld: welk kunstzinnig resultaat levert het op als je leerling en oudere samen een verhaal over liefde laat schrijven? Vervolgens bedenken we samen, als dat passend is, een les of een gastcollege en betrekken we ouderorganisaties en kunstenaars. Als iedereen enthousiast is, gaan we aan de slag! Voor meer informatie over de gerealiseerde kunstprojecten klik je op de namen van de scholen in het menu links op de pagina.

Jonge Rotten

In het schooljaar 2018-2019 richten we ons met het project Jonge Rotten nog meer op het verbinden van generaties. We werken uiteindelijk toe naar een evenement waarin oud en jong samen een week lang intensief met elkaar optrekt. In de aanloop daarnaar toe ontwikkelen we diverse generatiebindende projecten. Doelstelling is draagvlak te creëren voor intergenerationele contacten, methodes en werkvormen te verkennen om bestaande beelden en vooroordelen tussen verschillende generaties te beïnvloeden. We willen goed gefundeerde intergenerationele activiteiten ontwikkelen die verbondenheid tussen generaties stimuleren. We richten ons op de Achterhoek, maar willen onze ervaringen door de samenwerking met de Leyden Academy breder delen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Ook in gesprek over mogelijkheden op jouw school? Mail naar langlevekunst@gruitpoort.nl en vraag naar programmaleider Machteld van der Meij.

 

 

foto: Marian Oosterink

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap