Taalcursussen

Wat bieden de taalcursussen?

Het accent bij de taalcursussen ligt vooral op de spreek- en luistervaardigheid. Naast de taal wordt er ook aandacht besteed aan de cultuur van het land. De cursussen zijn niet gericht op het behalen van een diploma, er wordt in een ontspannen sfeer gewerkt worden en is er ruimte om rekening te houden met de wensen en de behoeften van de cursisten. De docenten gaan er wel van uit dat hun cursisten enige tijd besteden aan huiswerk.

Boeken

De cursusboeken zijn niet bij de prijs inbegrepen en u dient ze zelf aan te schaffen. U kunt de boeken o.a. bestellen bij intertaal.nl of studieboekencentrale.nl. Omdat cursussen pas definitief kunnen doorgaan als een bepaald minimum aantal cursisten zich heeft ingeschreven, is het aan te raden te wachten met het bestellen van boeken tot u een bevestiging van doorgang van de cursus heeft ontvangen.

Niveaus

Algemeen gesproken, bereikt u na niveau beginners en niveau 2 een basis van zelfredzaamheid in de vreemde taal. Na niveau 3 en 4 is de basisgrammatica van de taal behandeld en beheerst u een redelijke spreekvaardigheid. Na niveau 4 zijn er diverse mogelijkheden om u verder te bekwamen in de taal, waarbij de vreemde taal gedeeltelijk of geheel als voertaal wordt gebruikt (vanaf niveau 6 zijn dit veelal specifieke conversatiecursussen).

Niveaus van het Europees Referentiekader

Achter de niveau-aanduiding treft u tussen haakjes de toevoeging A1, A2, B1, B2 en C1 aan. Dit zijn de zogenaamde standaardniveaus van het Europees Referentiekader, die door de Raad van Europa zijn vastgesteld. Door deze toevoeging weet u naar welk standaardniveau u in de cursus toe werkt.

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala aan onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestuctureerde en gedetaileerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zich spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Film 21 februari 2019

CapharnaĆ¼m

Lessen 21 februari 2019

Boetseren

Theater 13 maart 2019

Het einde van het leven

Events 21 februari 2019

Jamsessie

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap