Volksuniversiteit Achterhoek

Volksuniversiteit Achterhoek is stelt zich ten doel volwassenen uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden tot verdere vorming, ontwikkeling of scholing. Zij is niet gebonden aan enige godsdienstige of politieke richting. De Volksuniversiteit is aangesloten bij de BNVU (Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten).

 
De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. U volgt de cursus samen met een aantal andere cursisten in een gezellige, ongedwongen sfeer. Dat maakt leren gemakkelijker dan u misschien denkt.
 

De cursussen van de Volksuniversiteit zijn niet gericht op het behalen van een diploma of certificaat, maar sluiten aan bij het niveau van de cursist. Voorop staat mensen de mogelijkheid te bieden zich zo breed mogelijk te informeren over dingen die hen interesseren. Misschien wilt u een vreemde taal leren, een nieuwe hobby beginnen, of alleen maar uw inzicht en algemene ontwikkeling vergroten; de Volksuniversiteit helpt u dit doel te bereiken.

Voorgeschiedenis
Midden 19e eeuw leefde in vooruitstrevende wetenschappelijke kringen in verschillende Europese landen de gedachte dat universiteiten hun kennis ook buiten hun instituten zouden moeten uitdragen. In Cambridge startte professor Stuart in 1871 de University Extension Movement en in Berlijn ontstond in 1898 de Universitätsausdehnung. In Nederland duurde het tot 1913 voor er iets op dit gebied gebeurde. Prof. dr. S.R. Steinmetz richtte in 1913 in Amsterdam de eerste Nederlandse Volksuniversiteit op. Belangrijkste doel van Steinmetz was, in zijn eigen woorden: “… het bieden van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon als individu en als lid van de samenleving in alle levensfasen.” De Volksuniversiteit moest een neutraal instituut zijn, met een grote toegankelijkheid en een breed aanbod; iets waarnaar de Nederlandse volksuniversiteiten nog altijd streven.


De Amsterdamse Volksuniversiteit was direct een groot succes en kreeg dan ook snel navolging. In steden als Groningen, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Utrecht en Arnhem werden in de jaren na 1913 eveneens volksuniversiteiten opgericht. Om de samenwerking te bevorderen werd in 1918 de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten opgericht, met opnieuw professor Steinmetz als voorzitter. Om het werk van Steinmetz te eren, is zijn beeltenis nog altijd opgenomen in het logo van de Volksuniversiteit, dat u bovenaan deze pagina ziet. Op dit moment zijn er ca. 100 volksuniversiteiten in Nederland.

 

Volksuniversiteit Doetinchem en omstreken
In 1936 vindt in Doetinchem een vergadering plaats van het voorlopig bestuur van een eventueel op te richten volksuniversiteit. Men besluit een propaganda-avond te organiseren, met het doel bekendheid te geven aan het initiatief en leden te werven. De propaganda-avond, met een lezing over “het werk van de Nederlandse Rode Kruis Ambulance in Abessynië” is een groot succes en kort daarop, in juli 1936, vindt de eerste Algemene Ledenvergadering plaats en is de oprichting van de Volksuniversiteit voor Doetinchem en omstreken een feit. De belangstelling voor het, aanvankelijk nog bescheiden, activiteitenaanbod van VU Doetinchem is direct groot en vooral in de eerste jaren na WO II maakt de VU een enorme groei door.

VU Achterhoek
Om de brede verbondenheid van de Volksuniversiteit met de regio nog beter aan te geven is onze naam in het najaar van 2013 aangepast in Volksuniversiteit Achterhoek. Vanaf mei 2014 werkt de Volksuniversiteit samen met en vanuit de Gruitpoort.

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Film 27 mei 2019

The White Crow

Lessen 28 mei 2019

3D Lab

Theater 12 juni 2019

Het einde van het leven

Events 27 mei 2019

Bootcamp

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap