Over de Gruitpoort

Visie (Waar staan we voor?)

• De Gruitpoort zoomt in op de grote en kleine vraagstukken die spelen in de wereld van de Achterhoekse inwoner.

• Wij prikkelen door onze presentatieactiviteiten, dragen bij aan een leven lang leren door onze educatie, ondersteunen jongeren en helpen ouderen vitaal te blijven.

• Hierdoor draagt Gruitpoort actief bij aan een optimale participatie van iedereen aan de samenleving.

Missie (Waar gaan we voor?)

De Gruitpoort is een creatieve broedplaats.

In de Gruitpoort wordt iedereen uitgedaagd om ideeën vorm te geven.  We brengen  creatieve verbindingen tot stand tussen mensen en met partners en dragen zo bij aan de betere wereld. We stellen daarbij de persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal.

Dat betekent dat wij in 2020:

- Worden (h)erkend als co-creator en regisseur van originele culturele een maatschappelijke initiatieven

- Een voorbeeldfunctie vervullen voor initiatieven in en buiten de regio

- Door onze bezoekers op onze dienstverlening positief gewaardeerd worden

 

© Gruitpoort 2018 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap