Bestuur, toezicht, programmaleiding en ANBI

BELEID, BESTUUR ANBI

Naam    : Stichting De Gruitpoort Kunst en Cultuur

RSIN     : 802120374

Adres    : Hofstraat 2, 7001 BC, Doetinchem,

                0314-340 943, info@gruitpoort.nl

IBAN     : NL81RABO0314363084

BIC        : RABONL2U

 

 

Doel van de instelling (statutair)

De stichting heeft ten doel, in het bijzonder in de regio waar de instelling gevestigd is: aan eenieder de mogelijkheid te bieden tot (kunst)educatie, cultuurparticipatie, creatieve ontmoeting en het verrichten van (ambulant) jongerenwerk.

Bestuur, programmaleiding en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder:

  Ester van de Haar
 

 

 

 

 

Programmaleiders:

  John von der Linden: PRESENTATIE

  (theater, film,   debat)

 

 

  Wendelien Wouters: EDUCATIE

  (binnenschools en buitenschools)

 

 

 Machteld van der Meij: PARTICIPATIE OUDEREN

 (Lang Leve Kunst & Naoberschap)
 

 

 

  Ferdy Wissing: PARTICIPATE JONGEREN

  (Jongerencentrum)

 

 

Facilitair manager, horeca en events:

  Merel Deijnen

 

 

 

 

Raad van Toezicht:

  • Vincent Maas (voorzitter, remuneratie commissie): eerste zittingsperiode 2015-2018, tweede zittingsperiode 2019-2022
  • Gijs Boelaars (vice-voorzitter): eerste zittingsperiode 2013-2016, tweede zittingsperiode 2017-2020
  • Bibi van den Bragt (financiële commissie): eerste zittingsperiode 2015-2018, tweede zittingsperiode 2019-2022
  • Anne van Ooijen (remuneratie commissie): eerste zittingsperiode 2015-2018, tweede zittingsperiode 2019-2022
  • Geert Gerritsen (financiële commissie): eerste zittingsperiode 2016-2019, tweede zittingsperiode 2020-2023

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Bestuur en Raad van Toezicht hanteren de Code Governance Cultuur

 

Jaarrekening en jaarverslag

 

ANBI

Gruitpoort bezit de culturele ANBI status. Dit betekent dat u uw gift aan de Gruitpoort tot in bepaalde gevallen 150% van de gegeven waarde aftrekbaar is. U geeft ons dus altijd meer dan het u kost.

 

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Film 21 augustus 2019

Ballon

Theater 25 september 2019

Het einde van het leven

Events 23 augustus 2019

(Y)Urban Night

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap