Stappen Startfase Cultuureducatie

Stappen startfase cultuureducatie traject

1. Nulmeting

Een nulmeting is cruciaal om te weten waar je staat als school. We doen een nulmeting; wat doet de school al aan cultuureducatie en wat doen ze niet? Geven ze zelf bepaalde kunstdisciplines en zijn ze daar tevreden over? Welke disciplines geven ze niet en waarom niet. Worden er voorstellingen en musea bezocht? Worden er kunstdocenten ingehuurd? En gebeurt dit alles vanuit een doorgaande leerlijn en sluit het aan bij het urriculum of zijn het losse flodders?

2. Vraag van de school

We onderzoeken goed wat de vraag van de school is op het gebied van cultuureducatie. We vragen als cultuurcoach dus nauwgezet naar wat leerkrachten graag willen leren op dit gebied. Waar zijn ze goed in en waar minder goed? Maar ook waar zitten hun angsten en hoe kunnen we ze over de drempel heen helpen om toch te gaan zingen of dansen met de klas? Wat hebben ze daarin van ons nodig?

3. Draagvlak

Draagvlak is essentieel voor het slagen van het cultuureducatie traject. Draagvlak is heel erg belangrijk. Daarom praten we als cultuurcoach niet alleen met de directeur, maar ook met de cultuurcoördinator en alle leerkrachten. Een deel van een teamvergadering leent zich hier erg voor, maar ook het bezoeken van de klassen geeft ook veel ruimte aan de leerkrachten om mede te bepalen welke vorm het project krijgt.

4. Aansluiten bij behoefte school

Als cultuurcoaches kijken we dus heel goed naar waar de behoefte van de school ligt. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag van de school, zodat we een goed passend antwoord kunnen geven. Op deze manier kunnen we cultuureducatie een duurzame plek geven in de school.

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Events 25 januari 2021

Online Taalcafé

© Gruitpoort 2021 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap