Wat hebben scholen nodig?

Wat hebben scholen nodig?

5 van de 19 GelderVeste scholen doen mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Wat beweegt de andere scholen om nu nog niet mee te doen? Annemarie ging op onderzoek uit.

"Vrijwel alle scholen die ik bezocht staan welwillend tegenover cultuureducatie, maar vinden vaak de omvang van het project Cultuureducatie met Kwaliteit op dit moment te groot. En onbekend maakt onbemind, veel scholen weten niet precies wat ze allemaal kunnen bereiken met deze subsidieregeling. Alle scholen zien wel in dat cultuureducatie bijdraagt aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen en de 21eeuwse vaardigheden verhoogd."

Wilco Groters van CBS ’t Loo in Zelhem vertelt:

“Bij ons op school hebben we op dit moment “een verbinder”, die zorgt voor verbinding tussen school en omgeving. Maar eigenlijk hebben we meer behoefte aan een cultuur coördinator die leerkrachten helpt in het ontwerpen van kunstlessen binnen het thematisch gerichte onderwijs”

Ada Spek van de Zonneboom in Doetinchem vult aan:

“Wij werken themagericht en we vinden dat kunst moet leven binnen IPC. Daarom doen we geen losse activiteiten meer. We zijn aan het kijken wat aansluit bij de thema’s en wat we zelf kunnen doen aan cultuureducatie binnen deze thema’s. Bij dat laatste kunnen we zeker hulp gebruiken.”

Behoefte ondersteuning

Op veel scholen is er behoefte aan ondersteuning op de integratie van creatieve expressie in het curriculum, bijvoorbeeld op het samen lessen ontwerpen binnen IPC en thematisch gericht onderwijs. De cultuurcoach of kunstdocent kan dit ook doen in bijvoorbeeld de bouwvergaderingen of bij de werkgroep wereldoriëntatie van de leerkrachten.

 

Niet iedere school kan de tijd nemen voor een diepte-investering in cultuureducatie. Je hoeft natuurlijk niet meteen voor het complete pakket te kiezen. Vanuit GelderVeste is er 10 uur op jaarbasis beschikbaar om de cultuurcoach van de Gruitpoort in te zetten. Scholen kunnen van maken om te onderzoeken hoe ze cultuureducatie meer kunnen verankeren in hun onderwijs. Voor veel scholen is dit een opstapje naar een light versie van CMK of worden zo enthousiast dat ze cultuureducatie voor 2 jaar als speerpunt op de kaart te zetten.

Wilco: 'Binnen alle thema’s doen we ook een culturele activiteit buiten de school en halen we deskundigen in school.'

Meer Gruitpoort

Meer

Binnenkort

Events 25 januari 2021

Online Taalcafé

© Gruitpoort 2021 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap